Data inwestycji: 16.07.2019 – 31.07.2019 r.

Zakres robót: W ramach inwestycji nastąpiło wykonanie w formie robót budowlanych wiaty plenerowej zlokalizowanej w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej. W ramach działań projektowych przeprowadzono następujące roboty budowlane: roboty fundamentowe przy wykonaniu stóp fundamentowych, wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego słupów nośnych. Wykonanie i montaż dachu wykonany został z belek nośnych wraz z dźwigarami dachowymi. Pokrycie dachowe wykonano z gontu bitumicznego na deskowaniu pełnym użycie desek na pióro-wpust wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Wokół konstrukcji wiaty powstała opaska z tłucznia kamiennego z obrzeżami betonowymi.

Wartość całej inwestycji: 301 782,80 zł, w tym dofinansowanie uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w wysokości: 146 587,00 zł, prywatna darowizna: 115 000,00 zł i dotacja z budżetu Gminy Polanka Wielka: 40 195,80 zł