Data inwestycji: 16.07.2019 – 31.07.2019 r.

Zakres robót: Inwestycja obejmowała następujące roboty remontowe: został wyremontowany istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych (prowadzący od miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych do wejścia dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio na salę widowiskową GCK) oraz został przeprowadzony remont okładziny schodów zewnętrznych głównego wejścia do GCK. Ponadto nastąpiła wymiana podłogi w świetlicy GCK (sala mniejsza GCK, wykorzystywana głównie na spotkania stowarzyszeń i grup formalnych i nieformalnych działających w obszarze czasu wolnego). Nawierzchnia podjazdu została wykonana z kostki brukowej (zamiast popękanych płyt betonowych utrudniających bezpieczne poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku).

Natomiast remont okładziny schodów zewnętrznych polegał na demontażu starych balustrad, rozebraniu okładzin schodów wraz ze stopniami betonowymi, położenie izolacji przeciwwodnej, położenie nowej okładziny z płyt granitowych, uzupełnienie cokołów i tynków żywicznych, dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej oraz dostawa i montaż koszy na śmieci. W świetlicy nastąpiło zerwanie starej posadzki wraz z płytkami ceramicznymi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie posadzki cementowej i ułożenie nowej posadzki z paneli winylowych. Ponadto ściany świetlicy zostały odświeżone i świeżo pomalowane.

Wartość inwestycji: 89 785,05 zł, w tym dofinansowanie uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w wysokości: 69 428,00 zł, dotacja z budżetu Gminy Polanka Wielka: 17 357,05 zł oraz wkład własny GCK: 3 000,00 zł