Gmina Polanka Wielka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

Celem projektu grantowego jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Grant w kwocie 151 021,00 PLN został przyznany gminie Polanka Wielka na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in. poprzez:

  1. zakup wyposażenia świetlicy szkolnej,
  2. organizację zajęć psychologiczno-pedagogicznych mających na celu wsparcie dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach,
  3. dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim,
  4. organizację wycieczek i rozgrywek sportowych.