Gmina Polanka Wielka, poprzez swoje struktury organizacyjne, tj. przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej (zw. dalej: „GOPS”) – gminną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej – od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę uczestniczy w wsparciu migrantów trafiających do Polanki Wielkiej z Ukrainy poprzez współuczestnictwo w organizacji ich zaplecza socjalnego oraz udzielanie rządowego wsparcia finansowego. Dodatkowo, jako podmiot z ramienia Wojewody Małopolskiego, uczestniczy  w rozdysponowywaniu pomocy żywnościowej i artykułów pierwszej potrzeby.

Celem realizacji projektu grantowego jest  zwiększenie potencjału i możliwości Gminy Polanka Wielka w związku z udzielanym  na terenie Gminy wsparciem na rzecz migrantów ukraińskich w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury (do której Gmina posiada tytuł prawny i w odniesieniu do której utrzyma trwałość projektu) poprzez zakup i dostawę doposażenia (mobilny kontener, por. par. 7 ust. 2 pkt 3 Regulaminu naboru) służącego sprostaniu wyzwaniom migracyjnym. Kontener nie będzie służył żadnym funkcjom administracyjno – zarządczym. 

Dzięki realizacji projektu nastąpi zapewnienie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej odpowiedniej infrastruktury zaplecza socjalnego poprzez zakup mobilnego kontenera typu Open Space  o wymiarach 3m x6 m. Jest on funkcjonalny, wytrzymały oraz łatwy w transporcie, a ze względu na swój niewielki rozmiar można go postawić praktycznie wszędzie, co jest jego niebywałym atutem ze względu na rozproszenie pomocy migrantom na terenie całej gminy.  Kontener w całości wykonany jest (ściany podłoga sufit) z ocieplonej płyty warstwowej grubości 60-100 mm, dzięki temu przechowywanie w nim żywności o dłuższym terminie ważności  i środków pierwszej potrzeby  będzie możliwe bez uszczerbku dla jakości i użyteczności przechowywanych w nim towarów. Ponadto ze względu na swoją budowę kontener może być wyjkorzystywany jako mobilny punkt informacyjny na potrzeby doinformowywania i rozdysponowywania pomocy migrantom  ukraińskim korzystającym ze wsparcia GOPS oraz jako element typowej infrastruktury społecznej typu świetlica lub inny ośrodek wsparcia dziennego migrantów.

Projekt jest realizowany w okresie od 23.06.2023 r. do dnia 15.08.2023 r.

Całkowita wartość dofinansowania to 50 000,00 zł