Gmina Polanka Wielka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie zwiększenia dostępności usług publicznych. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału do świadczenia niezbędnych usług publicznych i udzielania wsparcia w ramach integracji społecznej, edukacji, rynku pracy, zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego JST i organizacji pozarządowe NGO zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie i uzasadnionymi potrzebami w zakresie pomocy dla osób, które przybyły do Małopolski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W ramach otrzymanego dofinansowania w kwocie 49 955,77 zł Gmina Polanka Wielka zrealizowała dwa zadania:

  1. organizacja pozalekcyjnego wydarzenia sportowego – zawody sportowe, aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzieży, integracja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, niwelowanie skutków traumatycznych doświadczeń osób przybyłych z Ukrainy,
  2. zatrudnienie dodatkowego personelu – osoby pochodzącej z Ukrainy, posiadającej status UKR oraz współpraca z opiekunem z UG.