I SESJA RADY GMINY POLANKA WIELKA – z przyczyn technicznych nie została udostępniona