XXXVI SESJA RADY GMINY POLANKA WIELKA – z przyczyn technicznych nie została udostępniona dlatego publikowany jest protokół z tego posiedzenia

I SESJA RADY GMINY POLANKA WIELKA – z przyczyn technicznych nie została udostępniona