Mieszkańcy mają obowiązek do 10 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana ( nowi lokatorzy, wyprowadzka, zmiana danych podatnika) dostarczyć do Urzędu Gminy wypełnioną na nowo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklarację do 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca nieruchomości.