Mieszkańcy mają obowiązek do 14 dni od zaistnienia zmian
( nowi lokatorzy, wyprowadzka, zmiana danych podatnika, wprowadzka do nowej nieruchomości) dostarczyć do Urzędu Gminy wypełnioną na nowo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.