Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Polanka Wielka
z dnia 05 maja 2014 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Polanka Wielka do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

    Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Wójt Gminy Polanka Wielka
§ 1
Powołuje obwodowe komisie wyborcze na terenie Gminy Polanka Wielka do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku w składzie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 44/2014
Wójta Gminy Polanka Wielka
 z dnia 05 maja 2014 roku

Lp.Nazwisko i imię (imiona)Miejsce zamieszkaniaNazwa podmiotu uprawnionego do zgłoszenia członka komisji
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W POLANCE WIELKIEJ
1.Fajczyk UrszulaPolanka WielkaKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2.Pilch AleksanderPolanka WielkaKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
3.Szlaga Jolanta TeresaPolanka WielkaKomitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4.Gruszka Barbara EwaPolanka Wielkauzupełnienie składu
5.Klęczar Maciej StanisławPolanka Wielkauzupełnienie składu
6.Klęczar Damian KazimierzPolanka Wielkauzupełnienie składu
7.Godek MartaPolanka Wielkawskazana przez Wójta Gminy
 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W POLANCE WIELKIEJ
1.Róg Bartosz DanielPolanka WielkaKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2.Pilch NataliaPolanka WielkaKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
3.Gałgan StanisławaPolanka WielkaKomitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4.Wolanin Aneta MariaPolanka Wielkauzupełnienie składu
5.Adamus CzesławaPolanka Wielkauzupełnienie składu
6.Kała Ewelina JadwigaPolanka Wielkauzupełnienie składu
7Żołneczko UrszulaPolanka Wielkawskazana przez Wójta Gminy
 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W POLANCE WIELKIEJ
1.Sikora JolantaPolanka WielkaKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2.Pokrzyk Natalia AnnaPolanka WielkaKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
3.Ledwoń MałgorzataPolanka WielkaKomitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4.Bielas Katarzyna OliwiaPolanka Wielkauzupełnienie składu
5.Partyka KrzysztofPolanka Wielkauzupełnienie składu
6.Rychel Kamila MałgorzataPolanka Wielkauzupełnienie składu
7.Pytlowski RafałZatorwskazany przez Wójta Gminy

INFORMACJA
WÓJTA GMINY POLANKA  WIELKA
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

              Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku, Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Numer obwodu głosowaniaGRANICE OBWODU GŁOSOWANIASiedziba 
obwodowej komisji wyborczej
1ul. Brzozowa, ul. Stawowa, ul. Środkowa, ul. Graniczna, ul. Kasztanowa, ul. Pałacowa, ul. Rolna, ul. Spacerowa, ul. Spółdzielcza, ul. Zatorska, ul. Wspólna, ul. Ogrodowa, ul. Kościelna, ul. Łąkowa, ul. Słoneczna, ul. Jodłowa, ul. Polna, ul. Świerkowa, ul. Południowa od nr 1-71 nieparzyste i od nr 2-52 parzysteStrażnica OSP
w Polance Wielkiej 
ul. Kasztanowa 2
2ul. Krótka, ul. Stroma, ul. Południowa od nr 73 do końca nieparzyste i od nr 54 do końca parzyste, ul. Cicha, ul. Długa od nr 1-83 nieparzyste i od nr 2-60 parzyste, ul. Północna, ul. Owocowa, ul. Lipowa od nr 1-19 nieparzyste i od nr 2-14 parzyste, ul. Nowa, ul. Pasternik, ul. Szczytowa, ul. WiśniowaGminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej ul. Długa 61
 
3ul. Długa od nr 85 do końca nieparzyste i od nr 62 do końca parzyste, ul. Lipowa od nr 21 do końca nieparzyste i od nr 16 do końca parzyste, ul. Sportowa, ul. Miodowa, ul. Różana, ul. Wąska, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Leśników, ul. OrzechowaPubliczne Gimnazjum 
w Polance Wielkiej 
ul. Długa 175 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2014 roku w godz.od 7:00 do 21:00.
Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Polanka Wielka wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 – Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej, ul. Długa 61.

Wójt Gminy Polanka Wielka
 /-/ Mariusz Figura

Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 25 maja 2014 r.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów:            Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
D. Tusk                                    B. Komorowski