Wyniki wyborów Wójta Gminy Polanka Wielka

 1. Gałgan Grzegorz – 1195 głosów
 2. Figura Mariusz Julian – 831 głosów
 3. Opyd Czesław Robert – 191 głosów

Wyniki wyborów Radni Gminy Polanka Wielka:

 1. Stachura Urszula Elżbieta – 42 głosy
 2. Romanek Tadeusz – 52 głosy
 3. Mitoraj Tadeusz – 66 głosów
 4. Knapik Iwona Maria – 57 głosów
 5. Bernaś Tadeusz – 83 głosy
 6. Szabla Jarosław – 50 głosów
 7. Socha Jarosław Jan – 39 głosów
 8. Dobrowolski Roman – 76 głosów
 9. Gałgan Grzegorz – 56 głosów
 10. Kościelnik Przemysław Jakub – 89 głosów
 11. Gałgan Mariusz Marcin – 73 głosy
 12. Gałgan Daniel Paweł – 105 głosów
 13. Żywioł Rafał – 74 głosy
 14. Kasperczyk Henryk Andrzej – 70 głosów
 15. Hamerski Jacek – 67 głosów

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Polance Wielkiej

z dnia 21 października 2014 r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Polanka Wielka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

     Na podstawie art. 410  § 7 i  § 8 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list kandydatów  komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Polanka Wielka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 21 października 2014 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. art. 410 § 7 Kodeksu Wyborczego, przyznano następujące numery:

Numer 14 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNOTA POLANKI”
Numer 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA
Numer 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA LOKALNA

        Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej 
   /-/ Lucyna Jankowska


Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej
w sprawie losowania numerów list

Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej  informuje, że w dniu 21 października 2014 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Gminnej Komisji (Polanka Wielka, ul. Długa  61, sala nr 8) odbędzie się losowania numerów list komitetów wyborczych, którym nie zostały nadane jednolite numery przez Państwową Komisje Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie. Listom tym nadaje się numer następujący po ostatnim numerze nadanym listom przez komisarza wyborczego w trybie art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
w Polance Wielkiej
/-/ Lucyna Jankowska


OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Polance Wielkiej 
z dnia 30 września 2014r.

o zmianie w składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 29 września 2014 r. podaje się do publicznej wiadomości, że z dniem 29 września 2014 r. nastąpiła zmiana w składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej.

Ze składu Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej odwołana została 
Pani Maria Nikliborc zam. Polanka Wielka, 
w miejsce której powołana została w skład:
Pani Anna Osowska, zam. Polanka Wielka

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Lucyna Jankowska


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej
z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości składu osobowego Komisji oraz terminów pełnienia dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Polanka Wielka i kandydatów na wójta Gminy Polanka Wielka.

Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej została powołana w składzie:
1. Jankowska Lucyna – Przewodniczący Komisji
2. Kała Ewelina – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Nikliborc Maria –  Członek Komisji
4. Olejarz Józef –  Członek Komisji
5. Sabuda Zofia –  Członek Komisji
6. Sikora Małgorzata –  Członek Komisji
7. Żydek Michał – Członek Komisji

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, sala nr 8.

Komisja będzie pełnić dyżury w następujących dniach:
25 września 2014r.  w godz. 14:00 – 15:00
26  września 2014r. w godz. 14:00 – 16:00
29 września 2014r. – 02 października 2014r.  w godz. 13:00 – 15:00
03 października 2014r.  w godz. 14:00 – 16:00
06 października 2014r w godz. 10:30 – 13:30
07 października 2014r.  w godz. 15:30 – 24:00
08 – 10 października 2014r.  w godz. 13:00 – 15:00
13 – 15 października 2014r.  w godz. 13:00 – 15:00
16 października 2014r.  w godz. 12:00 – 15:00
17 października 2014r.  w godz. 15:30 – 24:00

W trakcie pełnienia dyżurów przyjmowane będą:
1. Do dnia 07.10.2014r. do godz.24.00 zgłoszenia kandydatów na radnych do Rady Gminy Polanka Wielka,
2. Do dnia 17.10.2014r. do godz.24.00 zgłoszenia kandydatów na wójta Gminy Polanka Wielka.

 Przewodniczący Komisji
 Lucyna Jankowska


Komisarz Wyborczy w Krakowie
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Krakowie
z dnia 20 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

       Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

postanawiam

§ 1. Powołać Wojewódzką Komisję Wyborczą w Krakowie w składzie określonym w załączniku nr 1
§ 2. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 2 do nr 10
§ 3. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w Krakowie – mieście na prawach powiatu, w składzie określonym w załączniku nr 11
§ 4. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 2, w składach określonych w załącznikach od nr 12 do nr 85
§ 5. Upoważnić starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w § 2-4.
§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie
(-) SSA Teresa Rak

Załącznik 62
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Krakowie
z dnia 20 września 2014 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej
skład komisji:

 1. Lucyna Zofia Jankowska, zam. Polanka Wielka 
  wójt/burmistrz/prezydent miasta
 2. Ewelina Jadwiga Kała, zam. Polanka Wielka 
  zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Lokalna
 3. Maria Franciszka Nikliborc, zam. Polanka Wielka 
  zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Polanki
 4. Józef Jan Olejarz, zam. Polanka Wielka 
  zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL
 5. Zofia Ewa Sabuda, zam. Polanka Wielka zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość
 6. Małgorzata Anna Sikora, zam. Polanka Wielka 
  zgłoszenia dokonał: KWW Porozumienie Samorządowe
 7. Michał Żydek, zam. Polanka Wielka 
  zgłoszenia dokonał: KWW Nasza Wspólna Gmina

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie

o przeprowadzeniu losowania składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych 
na dzień 16 listopada 2014 roku

Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje, że w dniu 20 września 2014 roku (sobota) o godz. 14:00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (Kraków, Pl. Na Stawach 3) odbędzie się losowanie składów osobowych następujących terytorialnych komisji wyborczych:

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Chrzanowie,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Miechowie,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Wadowicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Andrychowie,
Gminna Komisja Wyborcza w Brzeźnicy,
Gminna Komisja Wyborcza w Czernichowie,
Miejska Komisja Wyborcza w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Gminna Komisja Wyborcza w Kozłowie,
Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie,
Miejska Komisja Wyborcza w Miechowie,
Gminna Komisja Wyborcza w Mogilanach,
Gminna Komisja Wyborcza w Mucharzu,
Miejska Komisja Wyborcza w Myślenicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Olkuszu,
Gminna Komisja Wyborcza w Oświęcimiu,
Gminna Komisja Wyborcza w Racławicach,
Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Wadowicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Wieliczce,
Gminna Komisja Wyborcza w Zabierzowie.

 Komisarz Wyborczy w Krakowie
                                                                      Teresa Rak

Pliki do pobrania

Poprawiony wzór zgłoszenia listy kandydatów (uzupełniony o pkt III dotyczący wskazania skrótu nazwy komitetu na obwieszczeniu i na kartach !!!!)