INFORMACJA

Na podstawie art. 191c §3 Kodeksu wyborczego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754) podaje się do publicznej wiadomości informację, że Pani Wioletta Bury została powołana do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w gminie Polanka Wielka.