Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie bezpłatnych turnusów opiekuńczych dla osób wymagających stałej opieki. Wnioski składać należy do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej (druki do pobrania w siedzibie Ośrodka).
Organizatorami dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, w siedmiu odpowiednio przystosowanych obiektach własnych, w 2009 roku, będą Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedziba w Krakowie, Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach oraz Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Prowincja Krakowska z siedzibą w Rząsce.
Miejscem realizacji zadania będą ośrodki rehabilitacyjne Caritas w Zatorze, Zembrzycach i Zebrzydowicach; Dom Pielęgnacyjny im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach oraz Domy Zakonne Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Grywałdzie, Wadowicach i Rząsce k. Krakowa. Z programu zainicjowanego i finansowanego przez Wojewodę Małopolskiego będą mogły skorzystać w tym roku 473 osoby wymagające stałej opieki, a tym samym pośrednie wsparcie otrzyma tyleż rodzin lub opiekunów.
Z oferty będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne i starsze wymagające stałej opieki, które przyjadą do ośrodków same lub zostaną dowiezione przez rodziny lub opiekunów. Koszt pobyt beneficjenta na turnusie jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS pod numerem telefonu  033/8488-019 lub w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy.

 
Autor: wj