Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniach 02.03.2009 – 31.03.2009r. są przyjmowane wnioski Rolników, posiadających użytki rolne na terenie Gminy Polanka Wielka, o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcje rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres 01.09.2008 – 28.02.2009r.

Wójt Gminy Polanka Wielka
     /-/ Mariusz Figura

 

 
Autor: wj