OG Ł O S Z E N I E

Informuje się, iż w roku 2009 na terenie Gminy Polanka Wielka, podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw. „potrzeby własne”.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art.50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485) Wójt Gminy jest odpowiedzialny za nadzór nad uprawami maku i w związku z powyższym zostaną przeprowadzane lustracje pól pod kątem wystąpienia nielegalnych upraw.

      Wójt Gminy 
(-) Mariusz Figura

Polanka Wielka, dnia 18 marca 2009r.

Autor: wj