Projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” – wyjątkowe szkolenie skrojone na miarę potrzeb małopolskich nauczycieli.

Projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” – wyjątkowe szkolenie skrojone na miarę potrzeb małopolskich nauczycieli.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy zapraszają nauczycieli do udziału w 80 godzinnych szkoleniach przygotowujących do wykorzystania komputera, multimediów i Internetu w pracy dydaktycznej. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.
Dane z Kuratorium Oświaty w Krakowie wskazują, że na ok. 60 tys. nauczycieli w Małopolsce ponad połowa zgłasza potrzebę zdobycia lub uzupełnienia kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. Odpowiadając na te potrzeby przygotowaliśmy szkolenia dla 2500 małopolskich nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Kursy odbywać się będą do czerwca 2010 r.
Program zajęć obejmuje 80 godzin zajęć z zakresu wykorzystania komputera, multimediów i Internetu w pracy dydaktycznej. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.
Urzędy gmin i starostwa powiatowe, które podjęły współpracę w projekcie udostępniają szkolne pracownie komputerowe. Dzięki temu docieramy z kursami także do nauczycieli z niewielkich miejscowości i nasi kursanci oszczędzają czas na dojazdy.
Nauczyciele gimnazjów, którzy ukończyli szkolenie organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy, są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w szkoleniach przygotowujących do udziału w projekcie „Komputer dla ucznia” (stanowisko Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szkoleń przygotowujących nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM „Komputer dla ucznia”).
Projekt realizują Wojewódzki Urząd Pracy i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Więcej informacji o projekcie i sposobie zgłaszania się na kursy znajdziesz na stronie:

www.nauczyciele.mos.krakow.pl

 

 
Autor: wj