Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późń.zm.),oraz Uchwały Nr IV/31/07 Rady Gminy Polanka Wielka  z dnia 26 marca 2007r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka  na nieruchomości osób fizycznych w ciągu drogi gminnej ul. Pasternik, położonych w Polance Wielkiej.

Wójt Gminy Polanka Wielka  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany >>>>

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 13 maja do 4 czerwca 2009r.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późń.zm.) upływa z dniem 26 czerwca 2009r.                                                                                                                                                                                                      
Po tym okresie nieruchomości zostaną zbyte w drodze bezprzetargowej na podstawie umowa zamiany.                                                                                                                
Bliższych informacji udziela Urząd Gminy Polanka Wielka pok.nr 6 w godz.od 9oo do 14oo lub tel.(033) 8488-008 wew.41.                                                                  

Wójt Gminy       

(-) Mariusz Figura