Seminarium na temat: „Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, pełniąca rolę Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimski, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego na seminarium:
„Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”, które odbędzie się 28 maja 2009 w Oświęcimiu.
Seminarium odbędzie się Sali Obrad Starostwa Powiatu Oświęcimskiego przy
ul. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu w godzinach od 10.00 do 14.00.Program:
Przygotowanie dokumentów księgowych do księgowania
1.Rodzaje dowodów księgowych i cechy jakim muszą odpowiadać
2.Warunki, jakie winien spełniać wygląd dowodu księgowego
3.Czy paragon, oświadczenie, bilet MPK spełniają kryteria dowodu księgowego
4.Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych
5.Kontrola formalno-rachunkowa
Przechowywanie dokumentów księgowych
1.Archiwizacja typowych dokumentów księgowych
2.Archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej
Schemat obiegu dokumentów
1.Jaką rolę odgrywa instrukcja obiegu dokumentów
2.Tworzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dostosowanej do potrzeb jednostki
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 22 maja 2009 roku na adres bartosz.rodacki@bis-krakow.pl