Urząd Parafialny w Polance Wielkiej uprzejmie zawiadamia o mającej się odbyć procesji w Uroczystość Bożego Ciała dnia 11. VI br. Rozpoczęcie procesji przewiduje się na godz. 11:20 i trwać będzie do godziny około 13:30.
    Trasa procesji prowadzić będzie z nowego kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. w kierunku pomnika obok cmentarza komunalnego, następnie drogą główną do starego kościoła p.w. św. Mikołaja i powrót tą samą drogą do kościoła N.M.P.
    Odpowiedzialnym za stronę porządkową w czasie procesji będzie ks. Tadeusz Porzycki, proboszcz parafii św. Mikołaja w Polance Wielkiej.

Z wyrazami szacunku

Ks. Tadeusz Porzycki