OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM
I INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU

Polanka Wielka, dnia 26 czerwca 2009 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

                                               K O M U N I K A T
                    
Ostrzeżenie o burzach z gradem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że w piątek    tj. 26 czerwca 2009 od godz. 12:00 do godz. 23:00  na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się występowanie burz, lokalnie  z opadami gradu, z opadami deszczu lokalnie do 50 mm lub z porywami wiatru do 90-120 km/h.

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Skutki zjawiska: Szkody w drzewostanie, utrudnienia w komunikacji, uszkodzenia budynków, straty w uprawach rolnych, zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenia pożarowe, zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów.  

W związku z powyższym proszę o zachowanie ostrożności i podjąć stosowne działania zapobiegawcze.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7:30 – 15:30 – tel. 033 848 80 08,  natomiast po 15:30 – tel. 0662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
                 ds. Zarządzania Kryzysowego
   Zdzisław Nikliborc