Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu zawiadamia o obowiązku zapewnienia w okresie wiosenno-letnim należytej dbałości o utrzymaniu urządzeń użyteczności publicznej, nieruchomości, dróg itp.
W okresie tym wszyscy administratorzy i właściciele posesji winni przestrzegać:
 – systematycznego opróżniania i dezynfekowania pojemników na śmieci,
 – likwidowania miejsc mogących stanowić podłoża wylęgu komarów jak; wód stojących, rozlewisk, moczarów, kałuż,
 – likwidowania naczyń z wodą deszczową np.: beczek, wiader na działkach pracowniczych i w gospodarstwach,
 – udrażniania rynien i rowów przydrożnych,
 – likwidowania zbędnych zarośli i roślinności w miejscach bytowania komarów tj. zagajnikach, ogrodach, parkach, wokół zbiorników wodnych, wzdłuż brzegów rzek itp., oraz regularnego koszenia traw,
 – dezynsekcję na otwartych przestrzeniach należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie naruszyć równowagi biologicznej środowiska. Zabiegi takie należy zlecać specjalistycznym firmom.
 – wiosną i jesienią należy przejrzeć strychy, piwnice, pomieszczenia gospodarcze, domki weekendowe, altanki działkowe, w celu likwidacji zimujących komarów.
Systematyczne i jednoczesne przestrzeganie w/w zasad jest warunkiem skutecznego zapobiegania masowemu wylęgowi zwłaszcza komarów, które są dużą uciążliwością dla mieszkańców tych regionów, toteż sumienne wypełnianie w/w obowiązków jest koniecznością.

Wójt Gminy Polanka Wielka
   /-/ Mariusz Figura