Wybór Dzielnicowego Roku

Zapraszamy do wzięcia udziału w Plebiscycie na Najlepszego Dzielnicowego Powiatu Oświęcimskiego. Organizatorem Plebiscytu jest Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu. W Plebiscycie  może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Oświęcimskiego poprzez zagłosowanie na wybranego przez siebie dzielnicowego. Zagłosować można  na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu: http://www.oswiecim.policja.gov.pl  Plebiscyt będzie trwał do 31 grudnia 2009 roku, a tytuł „Dzielnicowego Roku 2009” przypadnie dzielnicowemu, który uzyska największą liczbę głosów.
Głównym celem organizowanego plebiscytu jest popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności. Powyższy konkurs pozwoli mieszkańcom na lepsze poznanie swojego dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu, będzie miarą jego „popularności” i aktywności w podejmowanych działaniach w zakresie poprawy bezpieczeństwa w rejonie służbowym.  Plebiscyt dodatkowo stworzy możliwość oceny stopnia zaufania jakim darzą swojego dzielnicowego mieszkańcy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego do udziału w plebiscy