K O M U N I K A T
Ostrzeżenie o upałach

Polanka Wielka, dnia 22 lipca 2009r. 
URZĄD GMINY POLANKA  WIELKA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że w środę tj  22 lipca 2009r. od godz. 11.00  do godz. 20.00  dnia 23 lipca 2009r.na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się wzrost temperatury maksymalnej od 31 do 35 stopni C. temperatura minimalna w tym okresie wyniesie od 18 do 20 stopni C.
Stopień zagrożenia :2
Skutki przewidywane: Duże ryzyko udaru słonecznego, zagrożenie życia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, duże zagrożenie pożarowe.
W związku z powyższym proszę o zachowanie ostrożności i podjąć stosowne działania zapobiegawcze.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7:30 – 15:30 – tel. 033 848 80 08,  po 15:30 – tel. 0662 255 907.

Inspektor

Zdzisław Nikliborc