65 rocznica Powstania Warszawskiego.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U., Nr 191, poz. 1451) w dniu 1 sierpnia 2009 roku o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie ogólnokrajowy trening uruchomienia systemów alarmowania ludności i ich pracy (przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego – ciągły modułowy dźwięk syren w okresie jednej minuty), umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 65 rocznicy Powstania Warszawskiego.
W związku z powyższym w dniu 1sierpnia br. na terenie gminy Polanka Wielka o godzinie 17:00 zostanie uruchomiona syrena na jedną minutę.
Mając na uwadze szczególny charakter rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prosi się  mieszkańców o wstrzymanie ruchu kołowego i pieszego o wskazanej godzinie.

Wójt Gminy Polanka Wielka