Ostrzeżenie o burzach

Polanka Wielka, dnia 27.08.2009 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                    
K O M U N I K A T
                   
Ostrzeżenie o burzach

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że  we czwartek tj  27 sierpnia 2009r. od godz. 13.00  do godz. 21.00  na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą 10-20 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h
Stopień zagrożenia :1
Skutki przewidywane:
Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, uszkodzenia drzewostanu, utrudnienia na terenach zurbanizowanych, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania.

W związku z powyższym proszę o zachowanie ostrożności i podjąć stosowne działania zapobiegawcze.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 033 848 80 08,  po 15,30 – tel. 0662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego
   Zdzisław Nikliborc