Ze względu na trudną sytuację w zakresie bezrobocia jaka występuje w powiecie oświęcimskim Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał kolejne środki na aktywizacje zawodową osób bezrobotnych. Środki te w wysokości 1.289.400 zł zostały pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej i przeznaczone są na realizację następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej :
Program „Pomysł na biznes” wspierający rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
 o wartości 623.000 zł, w ramach którego zaplanowano aktywizację 45 osób bezrobotnych tj.:
26 osób – otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej,
10 osób – zostanie skierowanych na prace interwencyjne,
9 osobom – zostaną zrefundowane koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska Pracy.

Program „Aktywna 40-ka” zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus o wartości 233.800 zł, w ramach którego zaplanowano aktywizację 41 osób bezrobotnych tj.:
20 osób – zostanie objętych szkoleniami,
15 osób – zostanie skierowanych na staże, 
6 osób – zostanie skierowanych na prace interwencyjne oraz zrefundowane będą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska Pracy.

Program „Inwestuję w siebie” zwiększający aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat o wartości 432.600 zł, w ramach którego zaplanowano aktywizację 161 osób bezrobotnych tj.:
18 osób – zostanie objętych szkoleniami,
143 osoby – zostaną skierowane na staże.
Po podziale środków na złożone przez pracodawców wnioski istnieje możliwość realizacji dodatkowych wniosków na: staże oraz prace interwencyjne dla osób powyżej 45 roku życia. Zapraszamy do współpracy i uprzejmie prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 (tel.033 842 49 07) lub z Filią PUP
w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a (tel.033 845 26 24).