WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity- Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od 20 listopada 2009r.do 11 grudnia 2009r.zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
1. część działki 2444 o pow.14m2 położonej w Polance Wielkiej na rzecz właściciela pawilonu      handlowego, pod działalność gospodarczą,
2. części działek 3201 i 2444 o łącznej  pow.50m2 położonych w Polance Wielkiej na rzecz właściciela pawilonu   handlowego, pod działalność gospodarczą.

(-) Wójt Gminy
Mariusz Figura