Polanka Wielka, dnia 30 listopada 2009 r.
URZĄD  GMINY POLANKA WIELKA
                                               
K O M U N I K A T

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że  w  poniedziałek tj 30 listopada  2009r. od godz. 05.00 rano do godz. 15.00 dnia 01.12.2009r. na terenie województwa małopolskiego w górach i na pogórzu przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 30-45 km/h, w porywach lokalnie 70-80 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy mogą osiągnąć 120km/h.

Stopień zagrożenia: 1
Skutki przewidywane:
Uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew, utrudnienia komunikacyjne.

W związku z powyższym proszę o zachowanie ostrożności i podjąć stosowne działania zapobiegawcze.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 033 848 80 08,  po 15,30 – tel. 0662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc