Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje,
że zatrudni
Specjalistę ds. Rozliczeń
(Księgowy projektowy).

Wymagane kwalifikacje:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie,
  2. Znajomość obsługi komputera,
  3. Doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z dotacji ze środków UE,
  4. Umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych.

Pożądane kwalifikacje:

  1. Doświadczenie w księgowaniu,
  2. Kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości,
  3. Prawo jazdy kategorii B.

Główny zakres czynności:

Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i programowymi, w tym opisywanie dokumentów księgowych, z wykluczeniem księgowania.

Wykonywanie działań projektowych w aspekcie księgowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem, a także okresowe dokonywanie przeglądów realizacji projektu.

Kontrola ponoszenia i księgowania kosztów projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla tzw. wydatków kwalifikowanych.

Przygotowanie części finansowej wniosków o płatności pośrednie i płatność końcową.

Forma i termin zatrudnienia:

umowa zlecenie, od XII.2009 r.

Aplikacje przyjmowane będą od 30 listopada 2009 r. w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia (32-640 Zator, ul. Rynek 2) lub pod adresem mailowym biuro@dolinakarpia.org

Więcej informacji można uzyskać u Kierownika Biura pod numerem tel. 

33-8410584   lub  795 584 518        .

W imieniu Zarządu
Barbara Petek-Matuła
Kierownik Biura