Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje, że od dnia 01 stycznia 2010 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego będą zwolnione z opłaty skarbowej.