Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, z uwagi na przypadające święto 26 grudnia 2009 roku w dniu wolnym od pracy, pracownikom przysługuje jeden dzień wolny. W związku z powyższym w dniu 24 grudnia (wigilia)  2009 roku Urząd Gminy Polanka Wielka będzie nieczynny.

Wójt Gminy Polanka Wielka
        /-/ Mariusz Figura