Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu w związku z pismem  z dn. 09 grudnia 2009r. informuje, że w związku z masowymi upadkami rodzin pszczelich jakie pojawiły się w krajowych pasiekach w roku 2007, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Oddział Pszczelnictwa ISK podjęli prace mające na celu pomoc środowisku pszczelarskiemu w wyjaśnieniu przyczyn tego zjawiska i podjęcie działań zapobiegawczych.
W 2009 roku został opracowany projekt badawczy, na realizację którego uzyskano środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt badawczy pt. „Określenie roli czynników środowiskowych, genetycznych i chorobotwórczych w występowaniu masowej śmiertelności rodzin pszczelich” będzie realizowany w latach 2009-2012. W ciągu tego okresu (3 lata) wszyscy pszczelarze, którzy w swoich pasiekach odnotują zwiększone straty rodzin pszczelich (powyżej 10%), będą mogli uzyskać pomoc w diagnozowaniu przyczyn zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich. W związku z tym pszczelarze mogą wysyłać materiał z osypanych rodzin pszczelich celem wykonania wielokierunkowych badań laboratoryjnych i identyfikacji czynników mogących mieć wpływ na ginięcie rodzin.

Badania laboratoryjne obejmować będą:
  – ocenę stanu zdrowotnego rodzin pszczelich – badanie w kierunku stwierdzenia   patogenów chorobotwórczych dla pszczół (V. destructor, N. apis, N. ceranae, wirusy)
  – ocenę pozostałości środków ochrony roślin w zapasach pokarmu węglowodanowego i  pierzdze zgromadzonej w plastrach pochodzących z rodzin które zginęły
  – ocenę pozostałości akarycydów stosowanych do zwalczania pasożyta Varroa destructor  w plastrach pochodzących z tych rodzin
  – ocenę zanieczyszczenia wosku pochodzącego z plastrów węglowodorami obcego pochodzenia (ocena jakości stosowanej węzy)

Wszystkie badania wykonane będą bezpłatnie.

Wyniki badań poza wykorzystaniem ich do celów naukowych będą przekazane właścicielom pasiek.

Zasady pobierania materiału do badań laboratoryjnych.

  – Jeśli w pasiece zginęło mniej niż 10 rodzin pszczelich próbki należy pobrać ze wszystkich rodzin.
  – Jeśli w pasiece zginęło więcej niż 10 rodzin próbki należy pobrać z 10 losowo wybranych uli.
  – Z każdej rodziny należy pobrać w miarę możliwości wszystkie wymienione poniżej
5 rodzaju próbek .
  – Próbki z każdej rodziny muszą być pobrane i zapakowane w oddzielne opakowania.

Rodzaj materiału do badań (rodzaj próbek, które należy pobrać)
a/ martwe pszczoły (osyp)

  – Jeśli osyp jest bardzo duży to z każdej rodziny należy pobrać osyp o objętości około2 szklanek
  – Przy mniejszych osypach (niż 2 szklanki) należy pobrać do badania cały osyp.

W celu ujednolicenia pobierania próbek osypu ( z rodzin gdzie jest go dużo i nie zostanie w całości wysłany do badania), należy najpierw cały osyp dokładnie wymieść z dennicy do większego naczynia (wiadra), dokładnie wymieszać i następnie pobrać dopiero potrzebną ilość (2 szklanki). Osyp najlepiej pobrać do papierowego lub tekturowego opakowania.
b/ zapasy pokarmu
Jeżeli jest to możliwe, do czystych naczyń(szklanych bądź z tworzywa sztucznego) należy pobrać z plastrów z czerwiem (lub jeśli nie ma czerwiu to z centralnych plastrów gniazda) po 3 łyżki stołowe zapasów pokarmu (około 100-150 ml zapasu z 1 rodziny)
c/ próbki czerwiu
Z rodzin, w których jest czerw należy wyciąć wycinek plastra z czerwiem o powierzchni około 5 cm x 5 cm.
d/ próbki pierzgi
Z każdej rodziny/rodzin należy pobrać wycinek plastra z pierzgą, czerwiem o powierzchni 5 cm x 5 cm.
e/ puste plasty
Z każdej rodziny/rodzin należy pobrać wycinek pustego plastra o powierzchni około 10 cm x 10 cm.

Do przesyłki należy dołączyć formularz z uzupełnionymi danymi.
Wszystkie rodzaje prób (na własny koszt) wraz z wypełnionym formularzem proszę wysłać na adres:

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
PIWet-PIB
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

FORMULARZ ( I część ) >>

FORMULARZ ( II część ) >>

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(81) 889 30 12 lub tel. kom. 607 099 701
A także drogą e-mailową:
pszczoly@piwet.pulawy.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Oświęcimiu
lek. wet. Krzysztof Zieliński