Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej:

Ulice: Długa, Zatorska

Odpowiedzialny: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie –

Dyżurny ZDW – Obwód Kęty – dyżur całodobowy – tel.  33 845 25 75

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

Ulice: Stawowa, Kasztanowa, Polna i Słoneczna

Odpowiedzialny: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu

TELEFONY DYŻURNE:
– Dyżurny ZDP Oświęcim – dyżur całodobowy – tel.  33 843 06 22
lub tel. kom. 601 412 057

Zimowe utrzymanie dróg gminnych:

 Odpowiedzialny:  Kierownik Kółka Rolniczego – P. Stanisław Adamus
tel. 33 848 84 30,  tel. kom. 500 789 980.