W związku z podjęciem wspólnej decyzji gmin Dolina Karpia oraz Stowarzyszenia Doliny Karpia o utworzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Doliny Karpia (LSROR) w celu pozyskania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” informujemy, że:

W dniu 6 lutego 2010r. w Zatorze o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze ul. Rynek 2 I piętro odbędzie się szkolenie informacyjne dla mieszkańców, organizacji, przedsiębiorców zajmujących się hodowlą ryb na terenie Gmin: Zator, Przeciszów Spytkowice, Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka i Tomice w zakresie:
1.Ocena stanu dokumentacji potwierdzającej „rybackość” LGR Dolina Karpia.
2.Warsztaty nt. budowania LSROR, w tym zebranie kart projektów i danych do diagnozy w zakresie gospodarki rybackiej.

Spotkanie poprowadzi firma LM Consulting Krzysztof Kwatera.

Ponieważ staramy się wspólnie pozyskać znaczące środki na realizację Lokalnej Strategii Rybackiej z których będą mogli skorzystać mieszkańcy, organizacje i podmioty gospodarcze zajmujące hodowlą i produkcją ryb zapraszamy wszystkie osoby zainteresowano o niezawodny udział w szkoleniu.

Zapraszamy

Franciszek Sałaciak                                                 Zbigniew Biernat
Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia                  Burmistrz Zatora