1 marca br., rusza w powiecie oświęcimskim kwalifikacja wojskowa. Jej celem będzie określenie, w oparciu o badania przeprowadzone przez powiatową komisję lekarską, stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej oraz wydanie osobom podlegającym stawiennictwu do kwalifikacji wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). Zgodnie z kalendarzem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Oświęcimskiego, kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu naszej gminy (przede wszystkim mężczyzn urodzonych w roku 1991),  odbędzie się w dniu 21 kwietnia b.r. w Oświęcimiu przy ul. Bema 4 (budynek Internatu Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych.
     Oprócz osób urodzonych w 1991 roku, do kwalifikacji wojskowej stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1986-1990, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii zdrowia), a także ci, którzy zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.
     Imienne wezwania określające dokładny termin i miejsce stawiennictwa oraz dokumenty jakie należy przedstawić organom przeprowadzającym kwalifikację dostarczone zostaną wszystkim osobom do tego zobowiązanym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
     Osoby, które stawią się do kwalifikacji wojskowej i staną przed komisją lekarską, po określeniu kategorii zdolności do pełnienia czynnej służby, nie będą wcielane do wojska, lecz przenoszone do rezerwy. Mogą też skorzystać z propozycji wstąpienia do armii zawodowej.
     W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji osoby do tego zobowiązanej, wójt może nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.
Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61, (pokój nr 3), lub pod numerem telefonu 33/848 80 08 wewn. 38.