Polanka Wielka, dnia 27 stycznia 2010 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że w środę tj.          03 lutego 2010r.  od godz. 00.00   do  godz. 15.00 dnia 03 lutego  2010 r.na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się występowanie zawiei i zamieci śnieżnych, spowodowane wiatrem o średniej prędkości 25-35 km/h oraz porywami wiatru do 60km/h. Jednocześnie wystąpią opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm.
Stopień zagrożenia ― 1
Ważność: od godz. 00.00 dnia 03.02.2010 do godz. 15.00 dnia 03.02.2010r.
skutki: tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.

W związku z powyższym proszę o zachowanie ostrożności i podjąć stosowne działania zapobiegawcze.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 033 848 80 08,  po 15,30 – tel. 0662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc