Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 50 000 zł na działania trwające od 1 czerwca 2010 do 30 listopada 2011r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów.  W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2010 roku.

Pod adresem http://www.rownacszanse.pl/?c=3392 zamieszczono zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej diagnozy, link do poradnika dotyczącego diagnozowania: „Jak diagnozować środowisko lokalne?” oraz link do formularza wniosku (wniosek wypełnia się w generatorze wniosku).

Zasady Konkursu Granatowego

Formularz wniosku o dotację – etap I (diagnoza)

Kryteria oceny merytorycznej – etap I (diagnoza)