W dniu 16.02.2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie potwierdzenia dofinansowania dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1  gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej  15 tys. RLM. 

Projekt obejmuję budowę około 17 km kanalizacji sanitarne na terenie Przeciszowa oraz około 7 km kanalizacji sanitarnej na terenie Polanki Wielkiej, wraz z budową 11 szt. przepompowni ścieków, oraz przyłączenie do kanalizacji 479 budynków.
Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi w połowie kwietnia br., po przedłożeniu przez gminę dodatkowych wyjaśnień do złożonego wniosku.