Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza do siedziby Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  na  „Dzień  Otwarty”  

w sobotę 6 marca 2010 oraz sobotę pracującą w dniu 24 kwietnia 2010   w godzinach od 9:00 do  13:00 .
Kasa  czynna   w godzinach  od 9:00 do  12:00 .
W ramach „Dnia Otwartego” oraz soboty pracującej w tut. Urzędzie na specjalnie przygotowanych stanowiskach będzie można złożyć zeznanie podatkowe oraz uzyskać informacje od ekspertów na temat rozliczeń rocznych za 2009 rok. Porad eksperckich będą również udzielać pracownicy Urzędu  pod nr tel.: 33-84-66-445  i 33-84-66-488
W   tych  dniach o godzinie 10:00 w siedzibie  Urzędu, odbędzie się również  seminarium prowadzone przez eksperta tut. Urzędu  zatytułowane: „e-Deklaracje, jako najprostszy sposób złożenia zeznania”.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje również, że w ramach akcji „Szybki PIT” nastąpi wydłużenie czasu pracy Urzędu:
-w dniach 15 oraz 22 kwietnia 2010r przyjmowanie zeznań podatkowych w godzinach od 7:15 do 17:00.
-w dniach od 26 do 30 kwietnia 2010r. przyjmowanie zeznań podatkowych  w godzinach od 7:15 do 18:00.
Kasa do dyspozycji podatników w godz. od 7:30  do 14:00 .

Ponadto podatnikom tut. Urzędu umożliwiono składanie zeznań rocznych za 2009 r. poza siedzibą Urzędu w niżej wymienionych miejscach:
-w dniach 1 i 15 marca br. oraz 6 i 26 kwietnia br.
 w Urzędzie Gminy w  Kętach
-w dniu 8 marca br. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach,
-w dniu 10 marca br. w Urzędzie Miejskim w Zatorze,
-w dniu 16 marca br. w Urzędzie Miejskim w Chełmku
W w/w  dniach pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu będą przyjmować rozliczenia roczne za 2009 rok  w godzinach   od  8:00  do 14:00 .

W roku 2010, składanie rozliczeń rocznych przebiega w ramach akcji „Szybki PIT”. Formularze   podatkowe,   broszury     informacyjne i wszystkie   niezbędne   informacje, które mogą  pomóc podatnikom terminowo i poprawnie rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 rok znajdują się na stronie internetowej tut. Urzędu  www.usoswiecim.pl