Polanka Wielka, dnia 26 lutego 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                            
K O M U N I K A T

Ostrzeżenie meteorologiczne
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że dzisiaj tj. 26.02.2010r.od godz. 10.00 do dnia 27.02.2010r. godz.20.00 na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się dodatnią temperaturę powietrza. Temperatura maksymalna dnia 26.02.2010r. do 11 st. C, temperatura minimalna w nocy 26/27 02 od 1 do 3 st. C. Od godzin popołudniowych i wieczornych 26.02 przewiduje się wystąpienie opadów deszczu, w górach powyżej 800-1000 m n. p.. m opady śniegu z deszczem i śniegu. Przewidywana wysokość opadów w nocy 26/27. 02 od 5-10mm. w dzień 27.02 od 2-5mm. Prognozowana prędkość wiatru od 15 do 35 km/h, 26.02 na pogórzu w porywach do 60 km/h. Wiatr z kierunków południowych, w nocy 26/27. 02 skręcający na zachodni.
Stopień zagrożenia : 2
Skutki: Lokalne zalania i podtopienia, utrudnienia komunikacyjne.

W związku z powyższym proszę o zachowanie ostrożności i podjąć stosowne działania zapobiegawcze.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 033 848 80 08,  po 15,30 – tel. 0662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
                
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc