Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia 

wraz z Urzędem Gminy w Polance Wielkiej
serdecznie zaprasza

wszystkich mieszkańców Doliny Karpia oraz przedstawicieli gmin, instytucji kultury, kościołów bądź innych związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych, rad rodzicielskich, firm znajdujących się na tym obszarze do wzięcia udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER.
Spotkania informacyjne, organizowane w 7 gminach Doliny Karpia (według załączonego harmonogramu), mają na celu przekazanie potencjalnym beneficjentom wiedzy z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w szczególności osi 4 LEADER. Dotyczyć będą także zapoznania uczestników z Lokalną Strategią Rozwoju Doliny Karpia oraz działalnością Stowarzyszenia Dolina Karpia, procedurą naboru wniosków w ramach PROW 2007-2013, dokumentacją konkursową oraz zasadami przyznawania dotacji w ramach działań:

– Małe projekty

– Odnowa i rozwój wsi

– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

W pierwszym naborze dwie osoby złożyły wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i obie zostały wybrane do otrzymania dotacji przez Radę Stowarzyszenia. Podobnie w ramach Odnowy wsi- wybrano wszystkie spośród pięciu złożonych projektów, a ze złożonych 12 wniosków na Małe projekty zostało wybranych aż 10.
Mieszkaniec Doliny Karpia ma prawo wziąć udział w każdym ze spotkań, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zapraszamy

 

TERMINY  SPOTKAŃ  INFORMACYJNYCH-  II  NABÓR  (2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GminaMiejscePotwierdzone
Zator
 Ośrodek Kultury w Zatorze 7.04.2010, godz. 17:00
Tomice Ośrodek Kultury w Tomicach 16.03.2010, godz. 17:00
Przeciszów Biblioteka w Przeciszowie 17.03.2010, godz. 16:00
Polanka Wielka GCK w Polance Wielkiej 18.03.2010, godz. 16:00
Osiek Biblioteka w Osieku 22.03.2010, godz. 16:00
Brzeźnica GCK w Brzeźnicy 23.03.2010, godz. 17:00
Spytkowice Ośrodek Kultury w Spytkowicach 26.03.2010, godz. 16:30