Polanka Wielka, dnia 17.03.2010 r.

Informacja w zakresie ograniczenia ruchu podczas remontu drogi powiatowej, ulica Kasztanowa w Polance Wielkiej.

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje mieszkańców, że w związku z rozpoczynającym się remontem drogi powiatowej tj. ulicy Kasztanowej w Polance Wielkiej realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu będą ograniczenia w ruchu pojazdów. Będzie okresowe zamknięcie drogi na remontowanym odcinku.
Wykonawca na siedem dni przed planowanym zamknięciem drogi powiadomi mieszkańców gminy poprzez ogłoszenia.