Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia ogłasza nabór wniosków  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać na operacje:

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty

– limit dostępnych środków w 2010 r.: 320 000,00 zł

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

– limit dostępnych środków w 2010 r.: 878 470,00 zł

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

– limit dostępnych środków w 2010 r.: 159 000,00 zł

Termin składania wniosków: od 8 kwietnia do 7 maja 2010 r. do godziny 17.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, które mieści się w Zatorze przy ul. Rynek 2. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru:
– kryteria wyboru projektów (operacji), w tym lokalne kryteria przyznania pomocy,
– typ beneficjentów,
– limit dostępnych środków przeznaczonych na wsparcie finansowe projektów i poziom dofinansowania
– formularz wniosku wraz z instrukcją i pozostałymi załącznikami do wniosku
dostępne są w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, jak również na stronie internetowej www.dolinakarpia.org w zakładce Oś 4 Leader (PROW), a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl.

Pełną dokumentację konkursową można pobrać w formie papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz w poszczególnych Urzędach Gmin:
– Urząd Gminy w Brzeźnicy, Brzeźnica 57, 34-114 Brzeźnica,
– Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek,
– Urząd Gminy w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka,
– Urząd Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów,
– Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,
– Urząd Gminy w Tomicach, Tomice 159, 34-100 Wadowice,
– Urząd Miejski w Zatorze, ul. Rynek 10, 32-640 Zator.
Niezbędne dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia www.dolinakarpia.org oraz na stronach poszczególnych urzędów gmin (http://www.brzeznica.pl, http://www.osiek.pl, http://www.polanka-wielka.pl, http://www.przeciszow.iap.pl, http://www.spytkowice.net.pl, http://www.tomice.pl, http://www.zator.pl).

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela Anna Świątek (Specjalista ds. wdrażania LSR) w biurze LGD Stowarzyszenia Dolina Karpia mieszczącym się w Zatorze przy ul. Rynek 2, tel. (33) 841 05 84, tel. kom. 662 666 400, e-mail: biuro@dolinakarpia.org.

LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Wnioski składane w ramach ogłoszonego naboru muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru dostępnymi na stronie www.dolinakarpia.org.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
 tel./fax (33) 841 05 84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.org
NIP: 5492258697, REGON 120267925