Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na

Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji
dotyczącej działań
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
oraz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy, że 21 kwietnia 2010 r. (środa) w godzinach 16.30-19.30  w Ośrodku Kultury w Zatorze odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji (wniosku o przyznanie pomocy, ekonomicznego planu operacji, oświadczeń) dotyczących działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej składanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 Leader. Szkolenie poprowadzi Pani Anna Świątek – Specjalista ds. wdrażania LSR w Stowarzyszeniu Dolina Karpia.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu do dnia 19.04.2010 przyjmuje Biuro Stowarzyszenia pod numerem telefonu/fax: 033/8410584, tel. kom.: 662 666 400 (Anna Świątek) lub
e-mail:  biuro@dolinakarpia.org

Dodatkowe informacje można pozyskać pod podanymi numerami telefonicznymi oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia.

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenie Dolina Karpia