Informuję o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 20 kwietnia do 20 maja 2010r.

         W trutkę należy zaopatrzyć się w sklepach specjalistycznych, przemysłowych bądź ogrodniczych, a do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu. Przed przystąpieniem do akcji oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
   W dniu 20 kwietnia 2010r. należy wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscu, gdzie pojawiają się szczury, umieszczając równocześnie ogłoszenia „UWAGA TRUCIZNA”  i pozostawić wyłożone trutki do dnia 20 maja 2010r. uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury.
         W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.
Wójt Gminy
(-) Mariusz Figura