Szczepienia ochronne przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących.

PIW Ośw 60402/764/10

Oświęcim 23.04.2010r.

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniach:

od  05 do 19 maja 2010r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Zgodnie z pismem Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na terenie województwa śląskiego szczepienie lisów przeprowadzone będzie w dniach:

od  01 do 10 maja 2010r.

Akcja szczepienia wykonana będzie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu.
W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu prosi o pomoc w przeprowadzeniu w/w akcji poprzez podanie do publicznej wiadomości terminu szczepienia oraz zaleceń związanych z tą akcją.
W załączeniu przesyła się:

 – Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

 – Wskazówki dla mieszkańców