Polanka Wielka, dnia 14 maja 2010 r.
URZĄD  GMINY POLANKA WIELKA

K O M U N I K A T

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że w ciągu najbliższej doby od godz. 12:00 14 maja do godz. 12:00 15 maja 2010r. na terenie województwa małopolskiego w wyniku prognozowanych w dalszym ciągu opadów deszczu miejscami o charakterze burzowym, spodziewany jest wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich oraz w tej strefie i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych rzek i potoków.
Stopień zagrożenia: 2 ( w skali 3 stopniowej).
Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, lokalne zalania i podtopienia, utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych.
Uwagi: Ostrzeżenie zostanie zaktualizowane przed upływem terminu ważności jeśli przewidywane będzie dalsze występowanie zjawiska.

W związku z powyższym proszę o zachowanie ostrożności i podjąć stosowne działania zapobiegawcze.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7:30 – 15:30 – tel. 033 848 80 08,  po 15:30 – tel. 0662 255 907

Inspektor Urzędu Gminy ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc