Polanka Wielka, dnia 20 maja 2010 r.

URZĄD  GMINY

POLANKA WIELKA

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O/Kraków   ostrzega, że w ciągu najbliższej doby od godz. 10.00 20 maja do godz. 12.00 dnia 21 maja 2010r. na Wiśle powyżej ujścia Wisłoki spodziewane są dalsze spadki poziomu wody w strefie stanów wysokich, powyżej zbiornika Goczałkowice przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, powyżej zbiornika przy przekroczonych stanach alarmowych. Na pozostałych karpackich dopływach Wisły a także mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa na ogół spadki poziomu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Miejscami na dopływach Wisły na skutek prognozowanych opadów deszczu  o charakterze burzowym możliwy ponowny gwałtowny wzrost poziomu wody.

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3 stopniowej).

Skutki: Zjawisko to może spowodować zagrożenia dla obszarów zalewowych możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy

ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc