Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że z uwagi na święto 1 maja 2010 roku, które wystąpiło w okresie rozliczeniowym i przypadło w innym dniu niż niedziela, pracownikom przysługuje jeden dzień wolny (podstawa prawna art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy)

W związku z powyższym informuję, że w dniu 4 czerwca 2010 roku (piątek) Urząd Gminy Polanka Wielka będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Polanka Wielka
        /-/ Mariusz Figura