Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu serdecznie zaprasza na

Targi Pracy i Aktywizacji Zawodowej 2010, które odbędą się w dniu 27 maja 2010r. (czwartek) w godz. Od 10. 00 – 13.00 w salach Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 24

Patronat honorowy nad Targami objął Starosta Oświęcimski Pan Józef Kała.

Zaproszenie kierujemy do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych. Targi Pracy będą dla Państwa okazją do skonfrontowania swoich umiejętności i kwalifikacji z wymaganiami ofert pracy prezentowanych przez pracodawców i inne instytucje rynku pracy. Będą Państwo mogli również porozmawiać z jednostkami szkoleniowymi i zastanowić się nad zmianą kwalifikacji.

Szczególne zaproszenie do udziału w Targach skierowane jest do pracodawców, właścicieli firm i instytucji zainteresowanych zatrudnieniem pracowników, dla których Urząd zapewnia socjalne miejsca na Targach. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na www.pup.oswiecim.pl

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Powiatowego
Urzędu  Pracy w   Oświęcimiu
/-/ Wiesława Drabek – Polek