Na podstawie informacji z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że w dniu dzisiejszym na obszarze województwa przewiduje się wystąpienie burz z gradem, podczas których opady deszczu wyniosą  10-15 mm, lokalnie około 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.

Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej).

Ważność: od godz. 11:00 dnia 24 maja do godz. 24:00 dnia 24 maja

Skutki: Zjawisko to może spowodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, łamanie gałęzi, utrudnienia na terenach zurbanizowanych.

Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc