Polanka Wielka, dnia 26 maja 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Na podstawie informacji z Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW Oddział w Krakowie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że w związku z prognozowanymi opadami deszczu, lokalnie intensywnymi o charakterze burzowym spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody na karpackich dopływach Wisły (Soła, Skawa, Skawinka ,Raba, Uszwica i Dunajec) miejscami powyżej stanów ostrzegawczych.

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej).

Ważność: od godz. 12:00 dnia 26 maja do godz. 12:00 dnia 27 maja

Zjawisko to może spowodować zagrożenia dla obszarów zalewowych,  zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana jest ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
           
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc